Privacy Policy

Personal data processing policy

1. General Provisions
Dasar pemprosesan data peribadi ini telah disediakan mengikut keperluan Undang-undang 27 Julai 2006. No. 152-ФЗ “Mengenai Data Peribadi” dan menentukan prosedur untuk memproses data peribadi dan langkah-langkah untuk memastikan keselamatan data peribadi diambil oleh  Kasino PariMatch  (selepas ini dirujuk sebagai Operator).
1.1. Pengendali menetapkan sebagai matlamat dan syarat terpentingnya untuk pelaksanaan aktivitinya ialah pematuhan hak dan kebebasan seseorang dan warganegara apabila memproses data peribadinya, termasuk perlindungan hak privasi, rahsia peribadi dan keluarga.
1.2. Dasar Pengendali ini mengenai pemprosesan data peribadi (selepas ini dirujuk sebagai Polisi) terpakai kepada semua maklumat yang Pengendali boleh perolehi tentang pelawat ke tapak web  http://parimatch-bet-malaysia.com/ .
2. Konsep asas yang digunakan dalam Polisi
2.1. Pemprosesan automatik data peribadi – pemprosesan data peribadi menggunakan teknologi komputer;
2.2. Menyekat data peribadi – penamatan sementara pemprosesan data peribadi (kecuali dalam kes di mana pemprosesan diperlukan untuk menjelaskan data peribadi);
2.3. Laman web – satu set bahan grafik dan maklumat, serta program komputer dan pangkalan data, memastikan ketersediaannya di Internet di alamat rangkaian  http://parimatch-bet-malaysia.com/ ;
2.4. Sistem maklumat data peribadi – satu set data peribadi yang terkandung dalam pangkalan data, dan teknologi maklumat dan cara teknikal memastikan pemprosesannya;
2.5. Penyahperibadian data peribadi – tindakan yang akibatnya adalah mustahil untuk menentukan, tanpa menggunakan maklumat tambahan, kepunyaan data peribadi kepada Pengguna tertentu atau subjek data peribadi yang lain;
2.6. Processing of personal data – any action (operation) or a set of actions (operations) performed using automation tools or without using such tools with personal data, including collection, recording, systematization, accumulation, storage, clarification (update, change), extraction, use, transfer (distribution, provision, access), depersonalization, blocking, deletion, destruction of personal data;
;2.10. Peruntukan data peribadi – tindakan yang bertujuan untuk mendedahkan data peribadi kepada orang tertentu atau kalangan orang tertentu;
2.11. Penyebaran data peribadi – sebarang tindakan yang bertujuan untuk mendedahkan data peribadi kepada kalangan orang yang tidak ditentukan (pemindahan data peribadi) atau mengenali data peribadi bilangan orang yang tidak terhad, termasuk pendedahan data peribadi dalam media, menyiarkan pada maklumat dan rangkaian telekomunikasi atau menyediakan akses kepada data peribadi dengan cara lain;
2.12. Pemindahan data peribadi merentas sempadan – pemindahan data peribadi ke wilayah negara asing kepada pihak berkuasa negara asing, kepada individu asing atau entiti undang-undang asing;
2.13. Pemusnahan data peribadi – sebarang tindakan yang mengakibatkan data peribadi dimusnahkan secara tidak boleh ditarik balik dengan kemustahilan untuk memulihkan kandungan data peribadi dalam sistem maklumat data peribadi dan (atau) pembawa material data peribadi dimusnahkan.
3. Pengendali boleh memproses data peribadi Pengguna berikut
3.1. Nama penuh;
3.2.Tambah e-melress;
3.3. Nombor telefon;
3.4. Tahun, bulan, tarikh dan tempat lahir;
3.5. Foto;
3.6.Tapak ini juga mengumpul dan memproses data tanpa nama tentang pelawat (termasuk kuki) menggunakan perkhidmatan statistik Internet (Yandex Metrica dan Google Analitis dan lain-lain).
3.7. Data di atas selepas ini dalam teks Polisi disatukan oleh konsep umum Data Peribadi .
4. Tujuan pemprosesan data peribadi
4.1. Tujuan memproses data peribadi Pengguna adalah inmembentuk Pengguna dengan menghantar e-mel; kesimpulan, pelaksanaan dan penamatan kontrak sivil; menyediakan kee Pengguna dengan akses kepada perkhidmatan, maklumat dan/atau bahan yang terkandung di laman webe
4.2. Selain itu, Operator mempunyai hak untuk menghantar pemberitahuan kepada Pengguna tentang produk dan perkhidmatan baharu, tawaran istimewa dan pelbagai acara. Pengguna sentiasa boleh menolak untuk menerima mesej maklumat dengan menghantar e-mel kepada Operator ke alamat e-mel  [email protected]  dengan nota “Penolakan pemberitahuan tentang produk dan perkhidmatan baharu serta tawaran istimewa”.
4.3. Data Pengguna Tanpa Nama yang dikumpul menggunakan perkhidmatan statistik Internet digunakan untuk mengumpul maklumat tentang tindakan Pengguna di tapak, meningkatkan kualiti tapak dan kandungannya.
5.1. Pengendali memproses data peribadi Pengguna hanya jika ia diisi dan/atau dihantar oleh Pengguna secara bebas melalui borang khas yang terdapat di tapak web  http://parimatch-bet-malaysia.com/ . Dengan mengisi borang yang sesuai dan/atau menghantar data peribadinya kepada Pengendali, Pengguna bersetuju dengan Polisi ini.
5.2. Operator memproses data tanpa nama mengenai Pengguna jika ia dibenarkan dalam tetapan penyemak imbas Pengguna (penyimpanan kuki dan penggunaan teknologi JavaScript didayakan).
6. Prosedur untuk mengumpul, menyimpan, memindahkan dan lain-lain jenis pemprosesan data peribadi
Keselamatan data peribadi yang diproses oleh Pengendali dipastikan melalui pelaksanaan langkah perundangan, organisasi dan teknikal yang diperlukan untuk mematuhi sepenuhnya keperluan perundangan semasa dalam bidang perlindungan data peribadi.
6.1. Pengendali memastikan keselamatan data peribadi dan mengambil semua langkah yang mungkin untuk mengecualikan akses kepada data peribadi orang yang tidak dibenarkan.
6.2. Data peribadi Pengguna tidak akan sekali-kali, dalam apa jua keadaan, dipindahkan kepada pihak ketiga, kecuali dalam kes yang berkaitan dengan pelaksanaan perundangan semasa.
6.3. Sekiranya berlaku ketidaktepatan dalam data peribadi, Pengguna boleh mengemas kininya secara bebas dengan menghantar pemberitahuan kepada Operator ke alamat e-mel Operator  [email protected]  ditandakan “Mengemas kini data peribadi”.
7. Pemindahan data peribadi merentas sempadan
7.1. Sebelum memulakan pemindahan data peribadi merentas sempadan, pengendali mesti memastikan bahawa negara asing, yang wilayahnya sepatutnya memindahkan data peribadi, memberikan perlindungan yang boleh dipercayai terhadap hak subjek data peribadi.
7.2. Pemindahan rentas sempadan data peribadi di wilayah negara asing yang tidak memenuhi keperluan di atas boleh dijalankan hanya jika subjek data peribadi bersetuju secara bertulis untuk pemindahan rentas sempadan data peribadinya dan / atau pelaksanaan perjanjian yang mana subjek data peribadi adalah pihak.
8. Peruntukan muktamad
8.1. Pengguna boleh mendapatkan sebarang penjelasan tentang isu kepentingan berkenaan pemprosesan data peribadinya dengan menghubungi Pengendali melalui e-mel  [email protected] .
8.2. Dokumen ini akan mencerminkan sebarang perubahan dalam dasar pemprosesan data peribadi oleh Pengendali. Dasar ini sah selama-lamanya sehingga ia digantikan dengan versi baharu.
8.3. Versi semasa Dasar tersedia secara percuma di Internet di  http://parimatch-bet-malaysia.com/privacy-policy .